fbpx

Follow Us:

Hành trình học bổng chính phủ Thuỵ Điển 2020 (Phần 6: Thư giới thiệu, Giấy chứng nhận)

THƯ GIỚI THIỆU (Letter of Recommendation – LoR) Như đã trình bày, LoR là đánh giá khách quan của người khác về bạn, bổ sung hoặc củng cố những thông tin trong CV hay SoP. Vậy làm thế nào để có một LoR có uy tín và đánh giá bạn một các...
Read More