SLU Unibuddy – Trực tiếp trò chuyện cùng sinh viên SLU!


Tất cả SLU buddies đều là sinh viên đang theo học các chương trình Thạc sĩ tại SLU. Trên thẻ liên hệ cá nhân, bạn sẽ tìm thấy thông tin về họ, như họ đến từ đâu, nói ngôn ngữ gì, sở thích và đam mê của họ và thông tin chương trình họ đang theo học.

Buddies của trường có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến chương trình học họ đang theo, quá trình nộp đơn tuyển sinh và cuộc sống sinh viên, tất cả đều là những trải nghiệm cá nhân của chính họ.

Để liên hệ với một người bạn, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trong hệ thống Unibuddy.

Bạn muốn trò chuyện khi đang di chuyển? Tải xuống ứng dụng Unibuddy từ Google Play hoặc App Store.

Bắt đầu chat!


Đối với các câu hỏi về đơn đăng ký của bạn hoặc quy trình đăng ký, học bổng, hoặc giấy phép cư trú, vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tuyển sinh: acceptions@slu.se.
Xin lưu ý rằng chúng tôi hiểu bạn có thể có các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến đợt bùng phát virus COVID-19 và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng SLU đang xem xét tình hình rất nghiêm túc. Chúng tôi mong bạn vui lòng không đặt bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến COVID-19 cho các Buddies của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh về vấn đề này.

Read More