SLU Unibudy – Nói chuyện trực tiếp với sinh viên đang theo học


Tất cả SLU buddies đều là sinh viên đang theo học các chương trình Thạc sĩ tại trường. Trên thẻ liên hệ cá nhân, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các bạn ấy, như các bạn ấy đến từ đâu, nói ngôn ngữ gì, sở thích và đam mê của họ và thông tin chương trình các bạn ấy đang theo học.

Buddies của chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến chương trình học họ đang theo, quá trình nộp đơn tuyển sinh và cuộc sống sinh viên, tất cả đều là những trải nghiệm cá nhân của chính các bạn ấy.

Để liên hệ với một người bạn, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trong hệ thống Unibuddy.

Bạn muốn trò chuyện khi đang di chuyển? Tải xuống ứng dụng Unibuddy từ Google Play hoặc App Store.

Bắt đầu chat!


Đối với các câu hỏi về đơn đăng ký của bạn hoặc quy trình đăng ký, học bổng, hoặc giấy phép cư trú, vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tuyển sinh: acceptions@slu.se.
Xin lưu ý rằng chúng tôi hiểu rằng bạn có thể có các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến đợt bùng phát virus coronavirus (COVID-19) và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng Trường đang xem xét tình hình rất nghiêm túc. Chúng tôi mong bạn vui lòng không đặt bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến corona cho các đại sứ sinh viên của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh về vấn đề này.

Read More