Người Thuỵ Điển và không gian cá nhân

NGƯỜI THUỴ ĐIỂN CẦN KHÔNG GIAN RIÊNG

RẤT NHIỀU KHÔNG GIAN

ĐÂY LÀ KHI BẠN BIẾT RẰNG TRẠM CHỜ XE BUÝT ĐÃ CHẬT CỨNG

VÀ BẠN CẦN ĐỨNG

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU BẠN NGỒI VÀO GIỮA?

MỘT TRONG SỐ HỌ … CÓ LẼ SẼ ĐỨNG LÊN VÀ BƯỚC RA NGOÀI

ĐỂ GIỮ KHOẢNG CÁCH THOẢI MÁI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC

NHƯNG NẾU BẠN TRÔNG KHÁC BIỆT?

HOẶC BẠN MẶC NHỮNG GÌ ĐẶC TRƯNG CỦA TÔN GIÁO?

CÓ LẼ BẠN SẼ NGHĨ LÀ

MỌI NGƯỜI TRÁNH XA BẠN

VÌ MÀU DA CỦA BẠN

HOẶC TÔN GIÁO CỦA BẠN

NHƯNG KHÔNG! CHÚNG KHÔNG LIÊN QUAN

ĐƠN GIẢN LÀ NGƯỜI THUỴ ĐIỂN CẦN KHÔNG GIAN RIÊNG

ĐÓ LÀ MỘT NÉT VĂN HOÁ

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THUỴ ĐIỂN!

TÁC GIẢ: BY JULIEN S. BOURRELLE

Nguồn: Swedes and personal space