Follow Us:

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DU HỌC THỤY ĐIỂN

Các mốc thời gian

Thụy Điển có 2 mùa tuyển sinh cho kì Thu (bắt đầu vào tháng 8) và kì Xuân (bắt đầu vào tháng 1). Tuy nhiên đa số chương trình được mở vào kì Thu vì đây là kì học chính.

Dưới đây là các mốc thời gian cho đợt tuyển sinh kì Thu 2022.

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Hướng dẫn của Chính phủ Thụy Điển

Thông tin khác