Học Tiến sĩ ở Thuỵ Điển

hoc-tien-si

Khi bạn học Tiến sĩ ở Thuỵ Điển, thực chất là bạn đang “ứng tuyển” cho một công việc toàn thời gian.

Do đó, bạn không những không phải trả học phí mà còn được trả lương, và được hưởng những quyền lợi đặc biệt như một lao động trình độ cao.

Quyền lợi khi học Tiến sĩ tại Thuỵ Điển

Bạn sẽ được:

  • Lương, máy tính làm việc cùng trợ cấp tiền điện thoại, kính mắt và ưu đãi khi mua sắm
  • Nghỉ phép có trả lương 28 – 35 ngày/năm
  • Thẻ thường trú nhận sau 48 tháng và quốc tịch Thuỵ Điển sau 5 năm
  • Nghỉ thai sản từ 6 tháng đến 1 năm với 80% lương nếu sinh con tại Thuỵ Điển

Nghiên cứu sinh cũng sẽ được đem theo gia đình, và được hưởng:

  • Chăm sóc sức khoẻ và giáo dục phổ thông gần như miễn phí
  • Trẻ dưới 16 tuổi được chính phủ hỗ trợ 1200 krona Thuỵ Điển mỗi tháng

Tìm kiếm chương trình Tiến sĩ

Thực chất không có một quy trình ứng tuyển vị trí Tiến sĩ tiêu chuẩn nào cả. Các yêu cầu hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, nội dung chương trình,… đều do từng khoa của từng trường Đại học quyết định.

Vì vậy, cá nhân bạn cần theo dõi website của các trường và tìm cơ hội. Bạn sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho khoa hoặc trường mà không qua bên trung gian nào.

Nhìn chung yêu cầu cơ bản là bạn cần hoàn thành một chương trình Thạc sĩ ở lĩnh vực tương đương, và khả năng Tiếng Anh tốt. Một vài chương trình sẽ có yêu cầu biết tiếng Thuỵ Điển.

Tổng hợp website các trường Đại học Thuỵ Điển

Nguồn: StudyinSweden