Học bổng toàn cầu của Đại học Lund

Dành cho học sinh/sinh viên có thành tích cao trên toàn thế giới

LUGS scholarship receivers having dinner and talking to a donor at the annual scholarship ceremony

Giới thiệu về chương trình học bổng toàn cầu của Đại học Lund

  • Khoảng 15 triệu SEK (1,4 triệu euro / 1,7 triệu đô la Mỹ) được trao trong các khoản tài trợ học bổng mỗi năm
  • Một học bổng chọn lọc, dựa trên thành tích để công nhận những sinh viên học tập hàng đầu từ bên ngoài EU / EEA

Là một trong 100 trường đại học hàng đầu và nằm trong 0,4% các trường đại học đứng đầu trên thế giới, Đại học Lund thu hút những sinh viên có thành tích cao trên toàn cầu. Chương trình Học bổng Toàn cầu của Đại học Lund tìm cách công nhận những sinh viên này bằng cách trao các khoản trợ cấp xuất sắc trong học tập. Những người nhận học bổng có thành tích đã được chứng minh về việc đạt điểm cao liên tục trong các nghiên cứu trước đây của họ và được đánh giá là phù hợp với các chương trình của chúng tôi. Học bổng có tính chất chọn lọc, cạnh tranh và dựa trên thành tích. Học bổng có thể bao gồm 25%, 50%, 75% hoặc lên đến 100% học phí. Tỷ lệ học bổng được trao tùy thuộc vào ngân sách dành cho chương trình / khoa. Nó không phản ánh mức độ học tập xuất sắc của học sinh. Xin lưu ý rằng học bổng chỉ dành cho học phí và chi phí sinh hoạt không được chi trả. Người nhận học bổng vẫn phải có khả năng tài trợ chi phí sinh hoạt của họ, theo yêu cầu của Cơ quan Di trú Thụy Điển (Swedish Migration Agency).

Ai đủ điều kiện để đăng ký?

Để đủ điều kiện đăng ký học bổng, bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  • Bạn phải là công dân của một quốc gia không thuộc EU / EEA (và Thụy Sĩ) và phải trả học phí
  • Bạn đã đăng ký hoàn chỉnh cho các chương trình học Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại Đại học Lund trong một vòng đăng ký thông thường cho tối thiểu một học kỳ nghiên cứu (30 ECTS). Lưu ý rằng ưu tiên dành cho những sinh viên đã lựa chọn một chương trình tại Đại học Lund là nguyện vọng đầu tiên trong đơn đăng ký của họ tại Universityadmissions.se.
    Nếu bạn là sinh viên đang theo học tại Đại học Lund, hãy tham khảo thông tin về học bổng dành cho sinh viên hiện tại.

Vui lòng không đăng ký nếu:

  • Bạn không đáp ứng các yêu cầu nhập học vào Đại học Lund
  • Bạn chưa chọn chương trình / khóa học của Đại học Lund làm nguyện vọng đầu tiên của mình tại universityadmissions.se
  • Bạn không thể đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để trang trải chi phí sinh hoạt, theo yêu cầu của Cơ quan Di trú Thụy Điển

Thời gian và cách thức nộp đơn

Thời gian đăng ký Học bổng Toàn cầu của Đại học Lund cho các khóa học mùa thu năm 2021 sẽ bắt đầu vào tháng 2 năm 2021.

Để có thể nộp đơn và được xét nhận Học bổng Toàn cầu của Đại học Lund, trước tiên bạn phải đăng ký (các) chương trình hoặc (các) khóa học miễn phí mà bạn muốn theo học tại Đại học Lund. Bạn thực hiện việc này thông qua trang web ứng dụng quốc gia, trực tuyến – www.universityadmissions.se – trong thời gian đăng ký. Khi bạn đã hoàn thành đơn đăng ký vào một chương trình cấp bằng hoặc các khóa học miễn phí có ít nhất 30 tín chỉ ECTS và đã thanh toán phí đăng ký, bạn sẽ có thể đăng ký học bổng. Lưu ý rằng cổng thông tin học bổng khác với cổng ứng dụng quốc gia cho các nghiên cứu. Liên kết đến cổng đăng ký học bổng được công bố tại đây trên trang web này trong thời gian nộp đơn xin học bổng.

(* Nếu bạn đăng ký chương trình Mỹ thuật hoặc nộp đơn vào vòng nộp đơn muộn hơn, tháng 3 – tháng 4, bạn sẽ được liên hệ qua email về thời gian và cách thức đăng ký học bổng)

Là một phần của đơn xin học bổng trực tuyến, bạn cần tải lên ‘thư bày tỏ nguyện vọng học bổng’ (scholarship motivation letter) cá nhân của mình (tối đa 600 từ) trong cổng đăng ký học bổng. Xin lưu ý rằng thư bày tỏ nguyện vọng học bổng khác với bất kỳ tuyên bố mục đích nào mà bạn có thể được yêu cầu nộp như một phần của tài liệu ứng tuyển theo chương trình cụ thể. Thư bày tỏ nguyện vọng học bổng của bạn nên giải thích về kết quả học tập của bạn và lý do bạn nộp đơn vào Đại học Lund và là người tiềm năng phù hợp cho Học bổng Toàn cầu của Đại học Lund. Bạn chỉ có thể đăng ký một Học bổng Toàn cầu của Đại học Lund cho mỗi chương trình hoặc khóa học miễn phí. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể đăng ký các học bổng khác, ví dụ như học bổng của Viện Thụy Điển.

Quá trình tuyển chọn – dựa trên thành tích học tập

Quá trình lựa chọn học bổng được thực hiện song song với quá trình lựa chọn chương trình / khóa học. Ưu tiên những sinh viên có thành tích học tập cao, được đánh giá là phù hợp với chương trình học, thể hiện cam kết mạnh mẽ và mong muốn học tập tại Đại học Lund và đã chọn chương trình / khóa học tại Đại học Lund là nguyện vọng đầu tiên của họ khi đăng ký tại www.universityadmissions.se.

Vì học bổng chỉ dựa trên thành tích nên không xem xét đến nhu cầu tài chính của sinh viên trong quá trình lựa chọn.

Source: Lund University Global Scholarship