Follow Us:

HỌC CỬ NHÂN TẠI THỤY ĐIỂN

Tổng quan

Bậc Cử nhân tại Thụy Điển thường kéo dài 3 năm, tương ứng với 180 tín chỉ ETCS. Hiện nay có khoảng 100 chương trình cử nhân dạy bằng Tiếng Anh tại Thụy Điển dành cho sinh viên quốc tế, chủ yếu trong các ngành: Kinh tế kinh doanh, Tài chính, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật, Lâm nghiệp, Công tác xã hội, Nghệ thuật,…

Học bổng Cử nhân

Học bổng Cử nhân thường thấy là học bổng được cấp bởi các trường Đại học. Trong đó, Đại học Uppsala, Đại học Lund, Đại học SLU có mức tối đa là 100% học phí. Đại học Jonkoping có học bổng 30% học phí.

Uppsala University
Lund University
SLU
Jonkoping University

Tìm kiếm chương trình Cử nhân

Tư vấn du học Thuỵ Điển miễn phí

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

Để lại câu hỏi và chúng tôi sẽ email trả lời bạn từ 1 – 2 ngày làm việc.

Bộ tài liệu được chúng tôi biên soạn từ tài liệu tuyển sinh các trường Đại học và chính phủ Thụy Điển. Bao gồm tổng hợp danh sách 50+ học bổng Thụy Điển

Theo dõi Fanpage

Cập nhật thông tin mới nhất!