Hành trình Học bổng Chính phủ Thuỵ Điển (Phần 3: Yêu cầu)

Tổng quan học bổng chính phủ Thuỵ Điển

SISGP là gì?

SISGP viết tắt của Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Đây là học bổng lấy ngân sách từ Bộ ngoại giao Thuỵ Điển (the Ministry for Foreign Affairs of Sweden) và được điều phối bởi Viện Thuỵ Điển (Swedish Institute – SI) cấp cho các nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ đóng góp cho Mục tiêu của Liên hợp quốc vào 2030 về Phát triển bền vững.

Với mục tiêu dành cho các ứng viên nhận học bổng có thể đem đến những sự thay đổi tích cực cho quốc gia của họ, ứng viên là những người có hoài bão, đáp ứng thành tích học tập, đặc biệt là những ai có năng lực làm việc và khả năng lãnh đạo, có hoài bão đem lại sự thay đổi tích cực liên quan đến sự phát triển bền vững.

Những điều kiện dành cho ứng viên được Swedish Institue ghi chú cụ thể trên website, phần criteria. Mình có ghi chú tóm tắt lại những gì mình hiểu về SISGP:

 • Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3,000 giờ (kể cả full-time và part-time; làm nhân viên, làm chủ hoặc freelancer, hoạt động xã hội đều được tính). Ưu tiên đến các kinh nghiệm liên quan đến 17 mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc.
 • Kinh nghiệm lãnh đạo: thể hiện qua công việc hoặc tham gia vào các tổ chức xã hội, không yêu cầu số giờ tối thiểu. Ưu tiên kinh nghiệm lãnh đạo trong công việc (employment).
 • Quốc tịch: dành cho 34 quốc gia, trong đó có Việt Nam
 • Những chương trình thạc sĩ ứng tuyển phải nằm trong danh sách chương trình được cấp học bổng
 • Phải được chấp nhận bởi một trường đại học (qua hệ thống University Admissions)

Các bước ứng tuyển học bổng

 1. Ứng tuyển vào các trường đại học qua hệ thống University Admissions (tối đa 4 ngành, các ngành chọn phải nằm trong danh sách được cấp học bổng). Cụ thể quy trình mình sẽ nói ở phần 5 tiếp theo trong series này.
 2. Ứng tuyển học bổng
 3. Thông báo kết quả từ University Admissions
 4. Thông báo kết quả học bổng

Deadline các bước khá sát nhau, cụ thể như năm mình nộp hạn chót nộp University Admissions là 15/1/2020, nộp học bổng là 20/2/2020, đến 3/4/2020 có kết quả University Admissions và 26/4/2020 có kết quả học bổng.

Các giấy tờ cần chuẩn bị nộp học bổng như sau:

 1. CV (Theo mẫu của SI)
 2. Letter of Purpose (Thư trình bày động lực, theo mẫu của SI)
 3. Letter of Recommendation (Thư giới thiệu, số lượng: 02, theo mẫu của SI, yêu cầu con dấu và chữ kí)
 4. Work Experience Form (Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc, theo mẫu của SI, yêu cầu con dấu và chữ kí, tối đa 03 mẫu – tất cả thời gian trong form này phải tối thiểu 3,000 giờ theo yêu cầu của SI)
 5. Leadership Experience Form (Giấy chứng nhận kinh nghiệm lãnh đạo, theo mẫu của SI, yêu cầu con dấu và chữ kí, tối đa 2 mẫu)
 6. Hộ chiếu

Lưu ý, các biểu mẫu SI sẽ upload trên hệ thống vào thời gian nhất định, nên cần sắp xếp thời gian phù hợp để chạy nước rút hoàn thành các form, tránh việc quá hạn nộp. Đặc biệt các biểu mẫu SI yêu cầu đều cần con dấu, chữ kí (phải phụ thuộc vào người khác khá nhiều).

Danh mục các bài trong cùng series

HÀNH TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ THUỴ ĐIỂN

Phần 1: Vài điều cảm nghĩ

Phần 2: Một số lưu ý

Phần 3: Tổng quan yêu cầu

Phần 4: University Admissions

Phần 5: CV

Phần 6: Thư giới thiệu, Giấy chứng nhận

Phần cuối: Motivation Letter/ SoP

Duyen Dinh từ https://amandery.wordpress.com/