Follow Us:

Đội ngũ nhân viên

Là đại diện cho một số trường tại Thụy Điển, ngoài 2 nhân viên làm việc trực tiếp tại Văn phòng, chúng tôi còn có các đồng nghiệp là nhân viên, giáo sư, giảng viên tại các trường đại học mà chúng tôi làm việc.

blank image
Björn Nyström

Pr Manager

blank image
Phuong Luong

Consultant

blank image
Anh Tuan Pham

Consultant