Giải thưởng Cựu sinh viên Uppsala năm 2020 – Nguồn cảm hứng vô cùng tận

Giải thưởng Cựu sinh viên của năm 2020 đang được trao cho Jamie LeSueur, Giám đốc Toàn cầu về Hoạt động khẩn cấp của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC).Jamie LeSueur là chuyên gia về cứu trợ nhân đạo và quản lý thảm họa với nhiều kinh nghiệm quản lý các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ trong các tình huống thiên tai và xung đột trên khắp thế giới. Ông hiện là Trưởng ban Hoạt động khẩn cấp toàn cầu của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), tổ chức điều phối các hoạt động cứu trợ khẩn cấp trong thảm họa thiên nhiên và hỗ trợ phát triển trong thời bình. Jamie đã lãnh đạo các hoạt động khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ kể từ năm 2016, gần đây nhất là Trưởng ban Điều hành COVID-19 cho lục địa châu Phi.Jamie LeSueur có Bằng Thạc sĩ tại Đại học Uppsala, với Nghiên cứu về Hòa bình và Xung đột là môn học chính. Khi còn là sinh viên năm 2013–2015, anh ấy đã tổ chức Học bổng Hòa bình tại Trung tâm Hòa bình Uppsala thuộc Khoa nghiên cứu Hòa bình và Xung đột thuộc trường ĐH Uppsala.Trích dẫn từ giải thưởng:Với cam kết sâu sắc của mình đối với người dân ở các khu vực bị thiên tai và sự cống hiến của mình trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, Jamie LeSueur là nguồn cảm hứng quan trọng và là tấm gương phi thường cho các sinh viên tại trường.Read more about Jamie LeSueur in this interview on the Uppsala University website https://uu.se/en/news-media/news/article/?id=15436…