Follow Us:

Dự án Nâng cao Năng lực

Home Dự án Nâng cao Năng lực

Các dự án Nâng cao năng lực

1. Dự án “Tăng cường năng lực giáo dục đại học, thúc đẩy đầu ra cho sinh viên” (EVENT)

Dự án EVENT do Quỹ ERAMUS, Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, góp phần hỗ trợ các trường tham gia dự án định hướng phát triển, xây dựng trung tâm hướng nghiệp, hướng dẫn khảo sát đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Sau ba năm triển khai kể từ năm 2017, dự án đã hoàn thiện bộ đánh giá khảo sát thực trạng sinh viên tốt nghiệp và ra mắt Cổng thông tin việc làm sinh viên tại địa chỉ http://huongnghiepvieclam.vn/ với đầy đủ các thông tin hữu ích, dễ dàng ứng dụng, kết nối.

 

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Chiều 23.6, Bộ GDĐT tổ chức Tổng kết dự án “Tăng cường năng lực giáo dục đại học, thúc đẩy đầu ra cho sinh viên” (EVENT) với sự tham dự trực tuyến của đại diện hơn 30 trường đại học Việt Nam và Châu Âu.

2. Dự án “Hợp tác Âu-Á về đào tạo STEM cho sinh viên đại học” (EASTEM)

EASTEM là một dự án thuộc nhóm 2 – Xây dựng năng lực cho cơ sở giáo dục của Erasmus+ kéo dài trong khoảng 2019-2022 và được hình thành bởi Ban dự án gồm 3 trường đại học của châu Âu, 3 trường đại học của Việt Nam, 3 trường đại học của Thái Lan và 4 trường đại học của In-đô-nê-xi-a. Dự án nhằm mục đích đảm bảo việc giáo dục STEM cung cấp cho người học các năng lực cần thiết phù hợp với thị trường lao động, nhờ đó nâng cao tỷ lệ có việc làm.

Bằng việc trao đổi những thành quả tích cực nhất giữa các trường đại học của châu Âu và châu Á trong dự án, mỗi trường thành viên có thể tìm thấy nguồn cảm hứng thúc đẩy giáo dục STEM ở cơ sở của mình. Mạng lưới liên kết trao đổi học hỏi lẫn nhau này sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các thành viên dự án ngay cả khi dự án đã kết thúc trong tương lai.

Các gói công việc của dự án EASTEM

Các thành phần nội dung chính của dự án được chia thành 3 nhóm: Gói công việc 2, 3 và 4.

Gói công việc 2: tập trung soạn thảo và hoàn thành nội dung các khóa học đào tạo Giảng viên nòng cốt (Train the Trainers courses) để cung cấp cho giảng viên các trường thành viên các công cụ thực hiện giảng dạy theo mô hình lấy người học làm trung tâm. Các nội dung này sau đó tiếp tục được các Giảng viên nòng cốt đưa vào sử dụng thực sự trong việc giảng dạy cho sinh viên, đồng thời tập huấn, truyền đạt và lan tỏa đến các giảng viên khác trong mỗi trường.

Gói công việc 3: giúp giữ vững việc triển khai các nội dung dự án thông qua việc thiết lập nên Trung tâm STEM ở các trường thành viên. Trung tâm này giúp duy trì hoạt động lan tỏa nội dung của các khóa học đào tạo Giảng viên nòng cốt với sự tham gia của cả các đối tượng liên quan từ bên ngoài như các trường học và doanh nghiệp địa phương. Theo đó, các trung tâm có thể trở thành nơi trao đổi, thảo luận về giáo dục STEM giữa nhà trường và cộng đồng.

Gói công việc 4: nhằm tích hợp các năng lực nghề nghiệp cần thiết và các đóng góp của phía doanh nghiệp vào nội dung đào tạo, chương trình học và chiến lược của nhà trường. Dự án EASTEM mong muốn đảm bảo sự hậu thuẫn cho các cải tiến dài hạn của Ban giám hiệu của các trường.

 

Thông tin chi tiết về dự án xem TẠI ĐÂY

Buổi lễ khởi động dự án tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM