Follow Us:

Đào tạo Ngắn hạn tại Thụy Điển

Home Đào tạo ngắn hạn tại Thụy Điển

CONTRACT EDUCATION

Science & Technology

Health care

Public management & policy

Innovation & Entrepreneurship

Các lĩnh vực đào tạo ngắn hạn

Đại học Uppsala cung cấp các chương trình đào tạo tín chỉ và phi tín chỉ, đào tạo tại khu học xá của trường hoặc bất cứ địa điểm nào, ở Thụy Điển, ở nước ngoài, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Uppsala University là một trường đại học tổng hợp với năng lực hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao ở tầm quốc tế, chúng tôi có thể cung cấp tri thức dựa trên bằng chứng ở hầu hết các lĩnh vực.

 

Một số dự án điển hình

 

Đại học Uppsala có truyền thống hợp tác lâu đời với các trường đại học khác nhau của Việt Nam. Bộ phận Đào tạo theo hợp đồng đã tham gia vào những chương trình sau:

 

 • Hợp tác với Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UEB) trong chương trình Thạc sĩ Quản lý công.
 • Chương trình Cử nhân ngành Khoa học máy tính mô hình 3+1 hợp tác với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, theo đó sinh viên Việt Nam sẽ học năm cuối tại Đại học Uppsala và lấy song bằng.

 

Đại học Uppsala cũng cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Thụy Điển cho các cơ quan, đoàn thể ở Việt Nam. Ví dụ:

 

 • Cán bộ của Trung ương Hội Phụ nữ Việt nam học hai tuần về Thúc đẩy Bình đẳng giới và Thực thi Công tác Xã hội hiệu quả tại Thụy Điển.

Khoa học & công nghệ

Thụy Điển dẫn đầu thế giới trong nhiều ngành công nghiệp. Công nghệ của Thụy Điển với triết lý phát triển bền vững có đóng góp to lớn vào sự phát triển của thế giới và nhân loại.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, chúng tôi cung cấp các khóa học ngắn hạn về:

 • Quản lý công nghệ
 • Chuyển đổi số
 • Sở hữu trí tuệ
 • Sản xuất thông minh
 • Công nghệ vật liệu

Khoa học xã hội

Thụy Điển nổi tiếng thế giới về các chính sách phúc lợi xã hội, tính minh bạch và bình đẳng giới. Rất nhiều đoàn cán bộ, công chức từ các bộ ngành địa phương đã sang họp tập tại Thụy Điển trong khuôn khổ các khóa học đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, sử dụng ngân sách các dự án của Chính phủ hoặc ngân sách các dự án tài trợ.

Các khóa học điển hình về khoa học xã hội:

 • Chính sách giới
 • Bình đẳng giới
 • Báo chí, truyền thông
 • Phúc lợi xã hội
 • Phát triển bền vững

Đổi mới sáng tạo

Thụy Điển nằm trong số ít quốc gia trên thế giới có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của văn minh nhân loại nói chung. Nhiều sáng kiến, ứng dụng chúng ta đang sử dụng hàng ngày có nguồn gốc từ Thụy Điển. Sở dĩ như vậy là do giáo dục của Thụy Điển rất coi trọng tư duy phản biển, óc sáng tạo và học sinh Thụy Điển ngay từ bé đã được phát triển năng lực sáng tạo như vậy.

Các khóa học về đổi mới sáng tạo:

 • Tư duy thiết kế/Design thinking
 • Tư duy phản biện
 • Quản lý dự án
 • Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Thương mại hóa kết quả nghiên cứu
 • Triple Helix

Tải tài liệu

Đào tạo ngắn hạn - ĐH Uppsala

Liên hệ với chúng tôi:

[rt_cf7_style][contact-form-7 id=”9912″][/rt_cf7_style]