Follow Us:

Đại học Huế

Đại học vùng lớn nhất khu vực miền Trung

Đại học Huế (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hue University; viết tắt là HU)

Đại học Huế có mô hình đại học quản lý 2 cấp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đại học Huế là đầu mối được giao các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Giám đốc và các Phó giám đốc Đại học Huế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm.  

– Các trường đại học, viện nghiên cứu, các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc Đại học Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

Đại học Huế được thành lập tháng 4/1994 theo Nghị định 30/CP của Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế. Đại học Huế kế thừa truyền thống Viện Đại học Huế ra đời từ năm 1957.

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Đại học Huế có 08 trường đại học thành viên là: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Luật, 02 khoa trực thuộc: Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch;  Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị; 6 trung tâm đào tạo, nghiên cứu,  phục vụ, Viện nghiên cứu và Nhà xuất bản.

 

Là một trong 5 đại học quản lý theo mô hình 2 cấp của cả nước, Đại học Huế được Chính phủ xác định là một trong 14 đại học trọng điểm quốc gia. Nhiệm vụ chính của Đại học Huế là đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

 

Với mục tiêu phát triển đến năm 2020 là “Xây dựng Đại học Huế thành trung tâm đào tạo đại học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực; là trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ mạnh về các lĩnh vực khoa học tự nhiêm xã hội – nhân văn, giáo dục, quản lý, nông nghiệp, y dược, kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng và khu vực”, Đại học Huế mong muốn được hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đại học, các viện nghiên cứu, các đơn vị hữu quan và bạn bè đồng nghiệp trong nước và quốc tế.

 

Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học – công nghệ tiến tiến, hiệu quả.

 

* Tầm nhìn đến năm 2030:

Đến năm 2030 Đại học Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là một cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng.

 

* Hệ thống giá trị cơ bản

Với tinh thần đề cao tính sáng tạo, chuẩn mực, trách nhiệm và thân thiện, Đại học Huế cam kết:

– Khuyến khích và tôn trọng những tư tưởng tiến bộ, những ý tưởng sáng tạo của đội ngũ cán bộ và sinh viên Đại học Huế;

– Tuân thủ nghiêm túc những chuẩn mực giáo dục đại học; xây dựng, duy trì và phát triển môi trường dạy, học và nghiên cứu khoa học mẫu mực;

– Đề cao tinh thần trách nhiệm của nhà trường đối với các đối tượng được phục vụ nói riêng và xã hội nói chung;

– Phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, đề cao tính trung thực và lòng nhân ái trong toàn Đại học Huế.