Đại học Halmstad được tài trợ 79,8 triệu SEK cho nghiên cứu và giáo dục đa ngành

Tổ chức Tri thức tài trợ 79,8 triệu SEK cho ba dự án nghiên cứu mới, dự án tuyển dụng Giáo sư thỉnh giảng, dự án chương trình giáo dục lớn hướng đến các chuyên gia và dự án nghiên cứu mới cho Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Kiến thức và Năng lực của Đại học Halmstad, Đại học Thụy Điển. Khoản tài trợ này giúp cho Trường Đại học cùng với ngành công nghiệp và Khu vực Halland tiếp tục tăng cường nghiên cứu và giáo dục đa ngành trong các lĩnh vực Đổi mới Y tế và Thành phố thông minh.

A photo with the text "A University where different perspectives meet"

Stephen Hwang, Phó hiệu trưởng Đại học Halmstad cho biết “Đây quả là một món quà Giáng sinh tuyệt vời! Nhiều mảnh ghép giờ đây đã được đặt đúng chỗ để Trường tiếp tục phát triển và định hướng nghiên cứu. Việc phân bổ năm nay là một thành công tuyệt vời, Quỹ Tri thức cấp cho chúng tôi nhiều vốn hơn bao giờ hết”.

Tổ chức Tri thức (Tiếng Thụy Điển: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen) đã cấp tổng cộng 79,8 triệu SEK cho các sáng kiến ​​nghiên cứu và giáo dục trong những năm tới. Ngoài nguồn tài trợ từ Tổ chức Tri thức, Đại học Halmstad đóng góp 33,4 triệu SEK và các đối tác công nghiệp 52,6 triệu SEK. Khu vực Halland đóng góp 15 triệu SEK cho bốn năm đầu tiên của nghiên cứu mới. Tổng cộng, khoản đầu tư chỉ trị giá hơn 180 triệu SEK.

Thorsteinn Rögnvaldsson, Giám đốc Chương trình của Trung tâm Nghiên cứu Năng lực và Tri thức của Đại học Halmstad về Đổi mới cho biết: “Trong gần mười năm, Đại học Halmstad đã là một Trung tâm Kiến thức và Năng lực với kỳ vọng đặc biệt là hợp tác với ngành công nghiệp và lập kế hoạch cho nghiên cứu và giáo dục của chúng tôi ở cấp độ tiên tiến. Chúng tôi đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng và đã đạt được rất nhiều điều tuyệt vời trong ba năm qua. Với Trung tâm Kiến thức và Năng lực, chúng tôi đã thành công trong việc củng cố định hướng của mình như một trường đại học theo hướng đổi mới, chúng tôi đã tạo ra những hợp tác đa ngành thú vị và phát triển xuất sắc trong nghiên cứu. Đại học Halmstad ngày nay là một trường đại học thực sự hấp dẫn để làm việc và học tập”.

Đầu tư lớn vào chăm sóc theo định hướng thông tin

Các sáng kiến ​​hiện được cấp tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu của Đại học Halmstad Đổi mới Y tế và Thành phố thông minh. Sáng kiến ​​lớn duy nhất là một nghiên cứu trong nghiên cứu triển khai và chăm sóc theo định hướng thông tin, được gọi là CAISR Health, nơi nghiên cứu về sự phát triển của các công cụ với trí tuệ nhân tạo đáp ứng nghiên cứu về cách các công cụ này có thể được triển khai trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ của Region Halland và các công ty Thụy Điển. CAISR Health là sự bổ sung rất mạnh mẽ cho trung tâm đổi mới chung của Halland về chăm sóc theo hướng thông tin Leap for Life.

Jörgen Preuss, Giám đốc Khu vực tại Halland cho biết: “Đây là một sáng kiến ​​rất tích cực. Nó đúng lúc và sẽ hỗ trợ mạnh mẽ sự phát triển của cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và Halland như một khu vực”.

Sáng kiến ​​lớn thứ hai đã được cấp vốn từ Tổ chức Tri thức là một chương trình giáo dục, được gọi là Chương trình Năng lực Chuyên gia. Nó kết hợp trí tuệ nhân tạo với phát triển dịch vụ và kinh doanh. Chương trình giáo dục chủ yếu nhắm vào các chuyên gia.

Nguồn: Home|Halmstad University