Cách đổi tín chỉ cho du học Thụy Điển

Giống như các quốc gia khác, hầu hết các chương trình du học Thụy Điển bậc Cao học đều yêu cầu có bằng Đại học ở chuyên ngành liên quan. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có một chương trình học khác nhau. Do đó, khi nộp hồ sơ du học Thụy Điển, bạn sẽ cần quy đổi số tín chỉ trong chương trình đại học của bạn sang hệ thống tín chỉ tại Thụy Điển để giúp các trường đánh giá chính xác năng lực học thuật của bạn.

Hệ thống tín chỉ tại Thụy Điển

Do nằm trong EU, các trường đại học Thụy Điển sử dụng hệ thống tín chỉ chung của châu Âu (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). 1 ECTS tương đương với 28 giờ học, và một năm học toàn thời gian tại các nước EU tương đương với 60 ECTS.

Ở Thụy Điển, chương trình đại học thường kéo dài 3 năm. Vì vậy, để đạt yêu cầu về trình độ Đại học tại Thụy Điển, sinh viên Việt Nam cần chứng minh bản thân có trình độ học vấn tương đương với 180 ECTS.

Video giải thích về ECTS từ Hội đồng châu Âu

Hệ thống tín chỉ tại Việt Nam

Còn tại Việt Nam, khối lượng học của 1 tín chỉ phụ thuộc vào hình thức học tập của môn học đó. 1 tín chỉ Việt Nam có thể tương đương với 15 tiết học lí thuyết, 30-45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, 45-90 giờ thực tập tại cơ sở, 45-60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, mỗi trường đại học tại Việt Nam lại có một hệ thống tín chỉ khác nhau, do khác biệt về chương trình học và đặc thù đào tạo từng ngành nghề.

Tuy nhiên, theo quy định mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trong tương lai, 1 tín chỉ sẽ tương đương với 50 giờ học trên cả nước, và để đạt trình độ đại học, sinh viên cần đạt ít nhất 120 tín chỉ, kèm theo các học phần về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định.

Quy đổi tín chỉ Việt Nam sang ECTS

Do khác biệt về hệ thống tín chỉ giữa các trường, mỗi trường đại học Việt Nam sẽ có hệ số quy đổi sang ECTS khác nhau. Ví dụ, ở Đại học Ngoại thương, 1 tín chỉ sẽ tương đương với 1,42 – 1,83 ECTS, hay ở Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 1 tín chỉ sẽ tương đương với 1,42 – 2 ECTS.

Qua đó, khi làm hồ sơ du học Thụy Điển, bạn nên liên lạc với trường đại học của bản thân để có thông tin chính xác nhất. Trong trường hợp trường của bạn không có quy định về hệ số quy đổi, bạn có thể tính theo tỉ lệ số giờ học/tín chỉ của mỗi quốc gia để đánh giá số ECTS của bản thân so với yêu cầu của chương trình học.