34 học bổng Erasmus Mundus Thạc sĩ tại Thuỵ Điển (năm 2022)

Học bổng Erasmus Mundus Joint Masters – một trong những học bổng thạc sĩ danh giá nhất tại châu Âu khi bạn có thể du học tại nhiều quốc gia cùng lúc và gần như du học miễn phí. Học bổng chi trả tất cả chi phí của chương trình, vé máy bay và chi phí sinh hoạt.

Sau khi hoàn thành chương trình, bạn có cơ hội nhận được bằng kép tại ít nhất hai trường Đại học hoặc một bằng chung (được cấp bởi 1 trường đại diện) . Đa số các chương trình có hạn nộp hồ sơ trong khoảng Tháng 10 đến Tháng 1. Bạn nhấn vào từng chương trình để tìm hiểu chi tiết.

Tổng quan về học bổng Erasmus Mundus Joint Masters, xem tại đây

Dưới đây là danh sách 34 học bổng Thuỵ Điển tham gia.

1. EMJMD Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems

2. International Master of Science in Marine Biological Resources

3. The International Master of Science in Fire Safety Engineering

4. International Master in Innovative Medicine

5. Latin America and Europe in a Global World

6. Large Scale Accelerators and Lasers

7. European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy +

8. Erasmus Mundus Master Programme in Evolutionary Biology

9. Masters in Environmental Sciences, Policy, and Management

10. European Master in Social work with Families and Children

11. Global Markets, Local Creativities

12. Green NetworkIng And Cloud computing

13. Erasmus Mundus Joint Master Degree in Geo-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management (GEM)

14. Erasmus Mundus Joint Master Degree in Food Innovation & Product Design

15. NOHA Erasmus Mundus Joint Master’s Degree Programme in International Humanitarian Action

16. European Master in Palaeontology, Geoheritage, Applications

17. Erasmus Mundus Master Program in Plant Breeding

18. Public Health in Disasters

19. Master’s programme in Security and Cloud Computing

20. International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

21. EMMC in Sustainable Forest and Nature Management

22. Erasmus Mundus Master Nanoscience and Nanotechnology

23. Erasmus Mundus Master Nanoscience and Nanotechnology

24. Tourism Development and Culture

25. Joint European Master in Tribology of Surfaces and Interfaces

26. Erasmus Mundus Human Rights Policy and Practice

27. EMerald Master Course in Resources Engineering

28. World Textile Engineering Advanced Master

29. Joint European Master Programme in Advanced Materials Science and Engineering

30. European Master in Animal Breeding and Genetics

31. Excellence in Analytical Chemistry

32. Decentralised Smart Energy Systems

33. International Master’s Programme on Circular Economy

34. Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

Nguồn: Eramus+

Các loại học bổng Thạc sĩ khác

Xem tại bài viết: Học bổng Thuỵ Điển bậc Thạc sĩ (mới nhất)